STAMBENA I KOMERCIJALNA ZGRADA

Fereej, Bin Mahmoud, Doha

Klijent: Shk. Abdulrahman Al Thani
Lokacija: Fereej, Bin Mahmoud, Doha
BUA m2: 12.044,08
Završetak:  U izgradnji
Cena (QAR): 28 miliona QAR
Uloga APG: Nadzor

 

Ukratko

Grupa za arhitekturu i planiranje (APG) zadužena je za nadzor nad izgradnjom stambeno-poslovne zgrade sa ukupno 98 stanova.