Hizmetlerimiz

MİMARLIK &
MÜHENDİSLİK

01

TRUST bir grup Mimar, Tasarımcı, Planlamacı, İç Mimar, Peyzaj Mimarı, MEP ve Statik Mühendisleri, Profesyonellerinden oluşur. Ofis şu anda Avrupa ve Orta Doğu'da tüm ölçeklerde ve farklı sektörlerde bir çok sayıda projede yer almaktadır. Ofis şu anda Avrupa ve Orta Doğu'da tüm ölçeklerde ve farklı sektörlerde çok sayıda projede yer almaktadır. Trust’ın proje tasarımları, dikkatli bir proje çalışması ve müşteri ihtiyaçlarından, müşteri gereksinimlerinin analizinden ve projelerin önemli ölçüdeki finansal/ekonomik akışlarından ve fizibilite çalışmalarından ortaya çıkar. Sonuç olarak, öncelikle çabamız ve ekip çalışmamız sayesinde müşterilerimiz için hedeflediğimiz karşılıklı güven ve saygı üzerine kuruludur.

İç mimarlarımız mimarlarımızın işlerini tamamlayarak, ışık, renk, doku ve desenleri yaratıcı bir şekilde kullanarak tasarımları hayata geçirirler. Oteller, bankalar, okullar, ofisler, laboratuarlar ve konutlar gibi çeşitli alanlar için yüksek standartta yaratıcı çözümler sunar, farklı sektörlerden müşterilerle yakın işbirliği içinde çalışırlar. İç mimarlarımız en güncel teknik özellikler ve düzenlemelere uygun şekilde yangın güvenliği, aydınlatma, sürdürülebilirlik ve hava kalitesi, akustik ve genel MEP çözümleri gibi çoklu disiplin gereksinimlerini iyi bir şekilde anlamak için her zaman ilgili ekibimiz ile birlikte çalışırlar.

İÇ
MİMARLIK

02

STATİK
TASARIM

03

21. yüzyıl tasarımı ve bina tasarımlarında özel gereksinimleri olan ve giderek artan karmaşık geometriler ile birlikte, tasarımı geliştirmenin ilk aşamasından itibaren statik tasarımın entegre edilmesi için farklı teknikler kullanan güçlü bir mühendislik ekibi geliştirdik. Ekibimiz yapısal model analizi ve hesaplamaları yapmak için çağdaş bilgisayar yazılımları kullanmaktadır. Yüksek katlı binalar ve geniş alanlar için yapısal mühendislik çözümleri de dahil olmak üzere bina mühendisliği uzmanlığımıza güveniyoruz.

Trust ekibinde yer alan Mekanik, Elektrik ve Tesisat mühendislerimiz verimli sistem çalışmasının projenin başarısı için hayati önem taşıdığının farkındadır. Bu nedenle kapsamlı denetimlerimiz, değerlendirmelerimiz, kod hesaplamalarımız ve önerilerimiz tek bir hedefe yöneliktir: Optimum yaşam döngüsü maliyetine ulaşmak. Çizimler, tüm MEP hizmetlerini, hem Auto CAD hem de Revit'te bulunan Uluslararası ve uygulanabilir yerel standartları takip eden Mimari ve Yapısal çizimlerle koordine edilerek hazırlanır.

MEP

04

ALTYAPI

05

Altyapı çalışmalarını tasarlamak için kabul edilen prosedür, dronların yardımıyla da yapılan, hem geometrik hem de düzenleme açısından derinlemesine bir güncel durum analizinden başlar. Tasarım geliştirme aşamasında, Trust Holding üyesi olan Engeko mühendisleri, yol ve tesis tasarımından hidrolik, yapısal ve çevresel tasarıma kadar uzanan özel uzmanlıklarını hayata geçirirler. Proje faaliyetleri, üç boyutlu, tutarlı, doğru ve koordineli nesnelere dayalı bir bilgi modelinin oluşturulmasını öngören yatay BIM modeli kullanılarak gerçekleştirilir.

Sürekli iyileştirilmiş hizmet sunma çabası, inşa edilmiş çevrede sürdürülebilirliğin önemine ve bunun doğal çevre ve insan sağlığı üzerindeki önemli etkisine güveniyoruz. Yatırım getirisi (ROI) ayrıca inkar edilemez. Bu amaçla, farklı ölçeklerdeki farklı proje türleri için LEED ve GSAS dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sürdürülebilirlik danışmanlığı ve sertifika yönetimi sunuyoruz. Projelerimizin, ilk maliyette minimum artışla mümkün olan en yüksek sürdürülebilirlik seviyelerine ulaşmalarına yardımcı olmak için bütüncül bir tasarım yaklaşımı izliyoruz.

LEED / GSAS

06

AKUSTİK

07

Farklı ölçek ve türlerdeki projelerde akustik hizmetlerin planlaması, tasarımı, yapımı ve uygulaması için uzman ekibimiz tarafından danışmanlık hizmeti veriyoruz Bu hizmetler arasında gürültü seviyelerinin değerlendirilmesi, bina düzenlemeleri konusunda danışmanlık, ses yalıtımı testi, gürültü değerlendirmesi, izleme ve modelleme, akustik tasarım ve şartnamelerin sağlanması, mevzuat şartlarına yardımcı olma vb. bulunmaktadir. En iyi çözümleri geliştirme yeteneğine ve deneyimine, projenin özel taleplerine uygun detaylı tasarım çözümleri geliştirmemize yardımcı olan en yeni akustik ürünler hakkında güçlü bir bilgi ve anlayışa sahibiz.

Trust Holding üyesi Engeko ekibi bina ve altyapı için belirli elektronik modele dayalı süreçleri ve araçları kullanarak tasarım faaliyetlerini yönetmek ve rasyonelleştirmek için çalışıyor. Bina Bilgi Modellemesi, bir veya daha fazla bina modelinin dijital olarak inşasını öngören, teknoloji odaklı bir kavramdır. “Aklındaki son ile başla” Engeko'nun BIM kullanımının yol gösterici ilkesidir, toplanan verilerin son kullanımını belirlemek için ve tüm proje boyunca yapının yaşam döngüsünde sıkça kullanılmalarını garanti eder.

BIM

08

DENETİM

09

Ekibimiz tüm ölçekler için projelerin kapsamlı denetim hizmetlerini üstlenme deneyim ve becerisine sahiptir. Denetim, projelerin inşaatı sırasındaki tüm kalite ve güvenlik dikkate alınarak, onaylanmış tasarıma ve şartnamelere uygun olarak yapılmasını sağlamak için uygulanır. Süreç boyunca,Trust, Müşterinin planlama, izleme, miktar araştırması ve maliyet kontrolü dahil olmak üzere Sözleşmenin koordinasyonunun ve yönetiminin desteklenmesinde tam sorumluluk üstlenir. Denetim bir Mühendisin rolünün tamamını veya teknik, yasal, bütçe ve program gerekliliklerini yerine getirmek için nihai amaç için Müşteri gerekliliklerine ve Projenin niteliğine bağlı olarak sınırlı denetimini içerebilir.

Daha iyi bir iş yürütmenin iyi bir tasarımın ayrılmaz bir parçası olduğuna inanıyoruz ve Müşterilerimizin potansiyelleri açığa çıkarmalarına ve değer yaratmalarına yardımcı olmak için uzmanlarımızı varlık ve portföy yönetimi, iş planlaması, fizibilite çalışmaları, risk ve proje yönetimi konularında görevlendirmekteyiz. Teknik ve ticari gereksinimleri anlıyor ve net önerilerle değerli finansal analizler yapıyoruz. Mühendislik çalışmalarımız, inşaat sektöründen müşterilerimize değerli piyasa bilgileri sunmamızı sağlarken, uluslararası varlığımız, müşterilerin ilgili fırsatları belirlemelerine ve dünyanın farklı bölgelerinde yatırımları planlamasına yardımcı olma şansı veriyor.

YÖNETİM &
FİNANS

10